Sweet Seventeen
Nafa
Kepada
Teman - Teman
Tanpa Mengurangi Rasa Hormat, Saya Mengundang Anda Untuk Hadir Di Acara Ulang Tahun Saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan nama